Alle Produkte - Expressvideo < 2min

Kostenlose Vorführung

 

 

 

Nyckelfärdiga växter över hela världen!

Standardhytter av alla storlekar

Kompletta pulversystem


 

Anläggningar med stor kapacitet

Kommersiella fordon NFZ Truck Bussar

lkw målningssystem

Rullande materiel

inn_logo

 

TETRIS - Små delar upp till 3m

Målning behållare för utomhusbruk

automatisk färglåda

Förbrukar endast 5€/timme

automatisk färglåda

 

Mobil färg dimma extraktion

Spot målning

Cirkulerande luftlåda

Inget godkännande krävs

inn_logo

I cirkulerande luft, ingen sug av den uppvärmda luften i hallen på utsidan.

Multifunktionella arbetsstationer

målning behållare